โอกาสทองสำหรับหญิงไทย ก้าวสู่เวทีโลกกับงานนวดที่มาเลเซีย

ในยุคที่โลกเปิดกว้าง โอกาสในการทำงานต่างประเทศกลายเป็นเส้นทางที่หลายคนใฝ่ฝัน สำหรับหญิงไทยที่มีความสามารถและชำนาญในศาสตร์การนวด โอกาสทองได้เปิดขึ้นอีกครั้ง ด้วยการรับสมัครจากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานไทย เพื่อไปร่วมงานกับ Thai Odyssey Sdn Bhd. ในประเทศมาเลเซีย นำเสนอตำแหน่งพนักงานนวดด้วยรายได้น่าดึงดูดและสวัสดิการครบครัน

รายละเอียดการรับสมัคร

วันที่เปิดรับ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567

ตำแหน่ง พนักงานนวด

จำนวน 50 อัตรา

สถานที่ทำงาน Thai Odyssey Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย

ระยะเวลาจ้างงาน 1 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง อายุระหว่าง 21-44 ปี

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

มีประสบการณ์การนวดไทย นวดเท้า และมีใบรับรองการฝึกอบรมการนวดอย่างน้อย 150 ชม.

มีสุขภาพแข็งแรง

สวัสดิการและผลประโยชน์

ค่าจ้าง 3,000 ริงกิตต่อเดือน (ประมาณ 22,195 บาท)

ที่พัก อาหารวันละ 3 มื้อ รถรับส่ง

ค่าตั๋วเครื่องบินขาไปและขากลับ

ประกันคุ้มครองการบาดเจ็บและสุขภาพ

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครทางอีเมลไปที่ doe.malaysia1@gmail.com ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2567 กระบวนการสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเช่น ค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ และค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งรวมแล้วประมาณ 6,500 บาท

ข้อควรพิจารณา

การทำงานในต่างประเทศเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตทั้งด้านวัฒนธรรมและอาชีพ แต่ก็ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาจ้างงาน สิทธิและหน้าที่ รวมถึงเงื่อนไขการทำงานให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจ โอกาสนี้ไม่เพียงแต่เปิดประตูสู่การเป็นมืออาชีพในวงการนวดระดับสากล แต่ยังเป็นการสร้างเส้นทางอาชีพที่มั่นคงให้กับหญิงไทยที่มีความฝันและความสามารถ