สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามที่ Austria

Austria ประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โดดเด่นในเรื่องความงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สวยงามและลักษณะบ้านเมืองอันเป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใคร ตั้งอยู่ในยุโรปกลาง ซึ่งประเทศนี้ไม่มีทางออกสู่ทะเล อย่าเข้าใจผิดนะต้องดูดีๆ เพราะชื่ออาจจะคล้ายกัน แต่มีความแตกต่างกันอย่างมากมาย แต่มีแหล่งน้ำสวยงามหลายแห่ง อ่านเพิ่มเติม “สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามที่ Austria”